Visjoner om teater. Franske teorier og manifester fra 1800- og 1900-tallet av Kjell Helgheim

Teaterteorien gjennom de siste to hundre årene er preget av sterke motsetninger. Ulike stilarter står mot hverandre, og misnøye med det bestående er ofte drivkraften bak formuleringen av et nytt teaterprosjekt. 

Unipub forlag,  2010

Denne boken inneholder oversettelser av 13 franskspråklige teoretikere, som til sammen utgjør primærkilder innen europeisk teaterteori. Tekstene er skrevet av dramatikere, kritikere og filosofer, men også ─ særlig på 1900-tallet ─ av sentrale iscenesettere og teaterledere. Hvert bidrag har en innledning med forfatterpresentasjon og plassering av teksten innen forfatterskapet og relatert til praktisk teaterarbeid.

Publisert 14. jan. 2011 14:02 - Sist endret 19. juni 2020 12:31