Islamismen av Bjørn Olav Utvik

Forfatteren tar for seg islamismens opprinnelse, dens utbredelse og de ulike retningene den består av i dag.

Unipub 2011

Islamismen har i en mannsalder vært en dominerende politisk og ideologisk kraft i den muslimske verden, særlig i Midtøsten og Nord-Afrika. Noen ser den som en trussel, andre som et håp om en bedre framtid. For noen er begrepet synonymt med terror, for andre viser det til breie sosiale bevegelser som arbeider for bedre kår for den jevne muslim.

Islamismen er den første boka på norsk som gir en brei innføring i hva dette fenomenet er med utgangspunkt i dets kjerneområde Midtøsten. Forfatteren tar for seg islamismens opprinnelse, dens utbredelse og de ulike retningene den består av i dag.  Boka tar grundig opp problemfelt som islamismens forhold til demokrati og menneskerettigheter, knyttet til deres krav om praktisering av Shari’a, den islamske loven, bygd på Koranen og Profetens praksis. Særlig diskuteres islamismens forhold til likestilling mellom kjønnene som har framstått som det viktigste konfliktfeltet i forhold til vestlige oppfatninger om hvilken retning samfunnet bør bevege seg i.

 

Publisert 21. mars 2011 15:23 - Sist endret 19. juni 2020 12:31