Materiell kultur og kulturens materialitet av Saphinaz Naguib og Bjarne Rogan (red.)

Materiell kultur omfatter alle våre fysiske omgivelser som er skapt og definert av mennesker, altså et studiefelt som er så vidt og mangslungent at det kan fungere som en møteplass for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Novus forlag

Materialitet er derimot et perspektiv som ser ut over tingenes fysiske egenskaper, til den ’sosiale’ vekselvirkningen mellom ting og mennesker. Materialitet angår hvordan tings fysiske egenskaper inngår i menneskelig atferd, hvordan tingene gir muligheter og makt og setter begrensninger. Vi er dypt forankret i den materielle verden; vi både styrer og blir styrt av tingene, i et komplekst spill. Tingene er ikke beholdere for et gitt meningsinnhold, men de kan ses som medier for produksjon og reproduksjon av kognitivt innhold og sosiale relasjoner.

Bokens forfattere, som hører hjemme på IKOS, møtes i dette brede studiefeltet og med dette perspektivet som redskap. Her analyseres egyptiske faraostatuer og norske krigsminnesmerker, tibetansk bokkult og buddhistiske offergaver, norske folkedrakter og museale bondestuer, koptiske ikoner og ortodokse kirkebygg, norske reformerte kirkerom, biskoppelige samlinger og romanens objekter. Også menneskekroppens materialitet har her sin plass, belyst via slaveri, sanselighet og frihetsberøvelse. Boken avsluttes med en bred, forskningshistorisk gjennomgang av studier i materiell kultur og materialitet.

Publisert 11. mai 2011 13:24 - Sist endret 2. mars 2012 08:40