Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner av Line Esborg, Kyrre Kverndokk og Leiv Sem (red.)

Festskrift til Anna-Marie Wiersholm som takk for 40 års arbeid for og med folkeminnene.

Norsk folkeminnelag & Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Norsk Folkeminnesamling var omdreiningspunktet i den norske folkloristikken fra institusjonen ble etablert i 1914 og frem til begynnelsen av 1990-tallet. Deretter fikk NFS en mer perifer rolle. I tiden som har gått siden folkeminnene var fagets viktigste - og ofte eneste - kildemateriale, har analysemetodene utviklet seg markant.

Bokens forfattere henter fram hvert sitt eksempel fra arkivene til NFS, og prøver ut ulike typer metodiske lesepraksiser. En overgripende målsetning med denne antologien er å undersøke hva begrepet kulturhistorisk nærlesning kan romme.Bokens forfattere har alle tilknytning til IKOS.

 

Innholdsfortegnelse

Publisert 16. des. 2011 09:45 - Sist endret 20. des. 2011 14:49