Buddhism and Violence - Militarism and Buddhism in Modern Asia

Redigert av Vladimir Tikhonov & Torkel Brekke

Det er en vanlig oppfatning i Vesten at buddhismen er en "fredelig" religion, og man forventer at buddhistiske samfunn eller buddhister som enkeltindivider skal opptre i samsvar med vestlige standarder for hva som er "fredelig" oppførsel. Denne boka knuser denne stereotypen og presenterer en nyansert fremstilling av moderne buddhistiske holdninger til krig og vold.

Blant bidragsyterne er Vladimir Tikhonov, Torkel Brekke og Iselin Frydenlund.

Les mer på nettsiden til Routledge

Av Anne Stovner
Publisert 19. sep. 2012 10:12