East Asian Meditative Traditions av Halvor Eifring m.fl. red.

Boka kom nylig ut på kinesisk på National Taiwan University Press.

National Taiwan University Press

East Asian Meditative Traditions er nylig utgitt på kinesisk på National Taiwan University Press og redigert av taiwaneseren Rur-bin Yang, japaneren Masaya Mabuchi i tillegg til Halvor Eifring. De tre har også skrevet en innledning, og Halvor har skrevet en artikkel om sætrekk ved østasiatiske meditasjonsformer.

I tillegg inneholder boken 14 artikler om meditative tradisjoner innen buddhisme, daoisme og konfusianisme, skrevet av forskere fra Taiwan, Japan, Korea og Kina.

Av Anne Stovner
Publisert 15. okt. 2012 15:34 - Sist endret 30. juni 2015 11:45