Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge av Anders Gustavsson

En personlig pendling mellan skilda världar.

Novus Forlag 2013

Den primære hensikten med denne boka er ved hjelp av et personlig perspektiv å skildre et kulturmøte mellom en eldre bondekultur og akademiske universitetsmiljøer i Sverige og Norge - med europeiske sideblikk. Boka viser at møtene mellom vidt forskjellige kulturer ikke er uten problemer for mennesker som opplever dem. Dessuten kan universitetsmiljøer i ulike land være ganske forskjellige. Mentalt bærer hvert menneske med seg mye fra sin oppvekst- og opprinnelseskultur, selv om man i det ytre forlater den og kommer inn i en ny og tidligere ukjent kultur. Denne boka kan leses både av akademikere og en kulturinteressert allmennhet.

Innhold:

Förord 7

Barn- och ungdomstid på gården Hogen 9

Att få studera vid universitet 22

Forskar- och undervisningsvärlden öppnar sig 28

Grunden lagd i Lund 28

Uppbyggnaden av etnologin i Göteborg 34

Att flytta mellan olika universitet 36

Den första tjänstgöringen i Norge  36

Uppsala universitet en ny utmaning 38

Åter till Norge och Oslo universitet 47

Att ofrivilligt lämna den akademiska tjänstgöringen 53

Tvärvetenskapliga och nordiska forskningskontakter 57

Maritima kulturmötesstudier 57

Ideologier, normer och livsföring 62

Finnskogprojektet – minoriteters egen historia som kampmedel 66

Måttlighet, missbruk eller avhållsamhet gällande alkohol 67

Gränsens kulturmöten 70

Nordiska nätverk 72

Individstudier i ett samhällsperspektiv 73

Folklore i ett socialt sammanhang 74

Folklivsmålarens skildring av liv och föreställningsvärld

inom kustkulturen 75

En bondes liv och tankar på 1800-talet i ett socialt sammanhang 78

Europeiska forskningskontakter utanför Norden 80

Forskningskontakter med Tyskland och Östeuropa 80

Nyöppnade kontaktmöjligheter med Baltikum och andra öststater 88

Forskaren och forskningsprocessen 93

Problemorienterad forskning 94

Forskaren och etiken 94

Forskningens tekniska förutsättningar 96

Att återvända till tidigare forskningsfält 98

Uppdrag och utmärkelser 103

Etnologins samhällsuppgifter 104

Att engagera sig i samhället utanför universiteten 107

Fotbollsengagemang 107

Lokalpolitik 110

Ekonomi 110

Kultursektorn 111

Avslutande reflexioner 112

Relevant litteratur 114

Internet 117

 

ISBN 978-82-7099-728-2, 117 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2013, språk: svensk

Publisert 12. aug. 2013 09:15 - Sist endret 19. aug. 2013 09:32