Challenging Paradigms: Buddhism and Nativism redigert av Mark Teeuwen og Henk Blezer

Framing Identity Discourse in Buddhist Environments.

Brill 2013

Buddhisme blir ofte beskrevet som en universaliserende religion som transenderer the lokale og retter oppmerksomheten mot et transendent dharma. Overalt der buddhismen sprer seg, vekker den også lokale identitetsdiskurser som - direkte eller indirekte - forankrer dharma til det lokale stedet og dets historie. Ved å gjøre det plassers "det lokale" inn i buddhistist diskurs. Noen ganger, for eksempel i japansk Shinto og tibetansk Bön fører denne "nativism" til etableringen av uavhengige tradisjoner som løsriver seg fra buddhismen. I andre sammenhenger er de lokale variantene trygt forankret innenfor buddhismen. In Challenging Paradigms: Buddhism and Nativism gir en komparativ studie av lokaliserende svar på buddhismen i ulike buddhistiske miljøer i Japan, Korea, Tibet, India og Bali.

 

Publisert 19. aug. 2013 10:03 - Sist endret 14. okt. 2019 16:07