Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie redigert av Bjarne Rogan og Anne Eriksen

697 sider med faghistorie av 24 forfattere utgitt på Novus forlag.

Novus forlag

I det norske akademiske landskapet var folkeminnevitenskap (folkloristikk) og folkelivsgransking (etnologi) lenge to selvstendige fag, til tross for at de sprang ut av samme muljø. De gikk sammen igjen til ett fag etter siste tusenårsskifte. I dag heter faget kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen og kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.

I denne boken gir 24 forfattere en bred fremstilling av denne delen av norsk vitenskapshistorie. Boken er en biografi over de to fagene og deres utvikling gjennom 1900-tallet. Den inneholder enkeltbiografier om de mest sentrale forskerne og deres institusjoner - arkiv, samlinger og universitetsinstitutter. I tillegg presenterer den fagtradisjonens viktigste tematiske felt. Boken presenterer folkeminnevitenskap og folkelivsgransking som kunnskapsprosjekter og ser fagene som uttrykk for samtidens vitenskapssyn, i dialog med samfunnet omkring. Forfatterne får frem linjer i den faglige virksomheten og ser samtidig fagene og deres aktører i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Publisert 19. juni 2013 12:25 - Sist endret 19. juni 2013 12:39