Kina - Stat, samfunn og individ av Mette Halskov Hansen og Stig Thøgersen

2. utgave er nå gitt ut på Universitetsforlaget.

Universitetsforlaget

Mange ser Kina som de økonomiske muligheters land. Andre er mer opptatt av landets autoritære styreform og dets problemer med menneskerettigheter og miljø. Men alle er enige om at det er umulig å forholde seg til verdens politiske, økonomiske og miljømessige framtid uten å ta Kina med i beregningene.

Kina - stat, samfunn og individ tar for seg de siste årtiers politiske og samfunnsmessige endringene i landet, og viser hvordan disse har påvirket kinesernes liv og deres relasjoner til familien, lokalsamfunnet og staten. Boka gir innblikk i de lokale og globale spenningene som former Kinas nåtid og avgjør landets framtid.

Forfatterne tar utgangspunkt i kinesernes egne liv og erfaringer - hvordan de lever hjemme, på arbeidsplassen og i det offentlige rom. Men Kina settes også inn i en global kontekst, og boken tar for seg både landets stadig mer betydningsfulle rolle i verdenssamfunnet og ser nærmere på globaliseringen, slik den oppleves av innbyggerne.
 

Publisert 3. sep. 2013 09:31 - Sist endret 4. sep. 2013 10:34