Meditation in Judaism, Christianity and Islam. Cultural Histories redigert av Halvor Eifring

Selv om meditasjonspraksiser har vært svært utbredt i ulike deler av Eurasia gjennom historien, har forskningen på dette vært svært begrenset. Opp til nå har den fokusert mer på konteksten enn på selve praksisene, og begrenset seg til de individuelle tradisjonene. for første gang har meditasjonspraksisen innenfor de tre religionene jødedommen, kristendommen og islam blitt undersøkt under ett. De blir sett i et globalt perspektiv der både generiske og historiske forbindelser til praksiser i andre tradisjoner blir undersøkt, spesielt i India og Øst-Asia. Deres kulturelle og historiske særegenheter blir undersøkt og sammenliknet både med hverandre og med asiatiske former for meditasjon.

Se innholdsfortegnelsen forlagets nettside

Publisert 22. nov. 2013 12:54