Resident populace and Summer Holiday Visitors av Anders Gustavsson

Undertittel: Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions

Novus Press

Boka tar først og fremst for seg forholdet mellom feriegjester og fastboende i Bohuslän i Sverige fra 1880-årene og fram til 1970-årene - men har også med et kapittel om Borgå-skjærgården utenfor Helsingfors i Finland. Fokuset er her på kulturkontakt mellom mennesker fra ulike sosiale lag og ulik kulturell bakgrunn. Harmoni, latente og åpne konflikter avløser hverandre i løpet av denne perioden. Et stort kapittel til slutt i boka er helt viet norske turister i Bohuslän, og det bygger på resultater fra forskningsprosjektet "Nordmenn i møte med Bohuslän" som tar for seg den massive invasjonen av nordmenn i kystområdene i Bohuslän fra 1990-tallet  fram til i dag og de fastboendes reaksjoner på denne.

 

Publisert 28. okt. 2013 09:30 - Sist endret 20. feb. 2018 13:34