Grave memorials as cultural heritage in western Sweden with focus on the 1800s

Ny bok av Anders Gustavsson på Novus forlag.

Boka tar for seg gravmonumenter som kulturelle uttrykk for den tiden da de ble oppført. Perioden som blir undersøkt strekker seg fra det tidlige 1800-tallet, da man begynte å oppføre permanente gravmonumenter på kirkegårder i Sverige, og fram til 1900-tallet. Analysen konsentrerer seg om følgende aspekter: materialer, sosiale ulikheter, kjønn, alder, livssyn, beskyttelse, anonymitet-kollektivitet-individualitet.

Som et resultat av analysen av inskripsjonene på gravmonumentene tar forfatteren også opp kulturarvspørsmål: Hva skal velges ut og defineres som kulturarv og dermed bli bevart og gjort tilgjengelig for ettertiden?

Innholdsfortegnelse:

Objectives  7

Method of data selection  7

Materials  10

   Historical background prior to 1800  10

   New types of grave memorials since 1815  10

Social differences  20

   How are social differences indicated?  20

Gender  28

   The woman’s surname  28

   Single women  30

Age, with focus on children and young people  34

   Children  34

   Young people  36

View on life/afterlife  38

   Inscribed texts  38

   References to the Bible and the  hymnal  43

   Pictorial Symbols  45

Protection  51

   What is worthy of preservation for posterity in the cemeteries?  51

Concluding aspects: Anonymity – collectivity – individuality  60

   Anonymity  60

   Collective grave memorials  61

   Individuality   63

References  65

   Unprinted sources  65

   Internet  65

   Printed sources and literature  65

 

Publisert 2. jan. 2015 09:58 - Sist endret 13. des. 2016 12:56