Indiske utfordringer av Arild Engelsen Ruud, Geir Heierstad og Lars Tore Flåten

Boka utgis på Cappelen Damm i disse dager.

Dette skriver forlaget om boka:

Det har gått sport i å enten spå Indias nært forestående fall, eller å hevde at landet seiler opp som en framtidig stormakt, både økonomisk og politisk. Ofte tar slike spådommer utgangspunkt i en svært begrenset del av landets historie og samtid. Et ensidig fokus på korrupsjon, kastevesen og fattigdom, leder gjerne til dystopiske framtidsbeskrivelser. Et like ensidig fokus på den imponerende økonomiske veksten, indisk IT-teknologi og demokratiske reformer, gir på den annen side inntrykk av at alle indere snart tilhører middelklassen.

Hvor er så dette gigantiske landet på vei? Framfor å gi bastante svar, gir Indiske utfordringer en mangefasettert og dyptloddende innføring i de utfordringene det samtidige India står overfor. Ifølge forfatterne representerer disse utfordringene både hindringer og muligheter for landets videre utvikling. Boka formidler status på en rekke forskjellige samfunnsområder, som nasjonsbygging, økonomi, fordelingspolitikk, demokratiets vilkår og utenrikspolitikk – og viser derigjennom kompleksiteten i det indiske samfunnet.

India som nasjon utgjør den overgripende rammen for framstillingen, men boka drøfter også regionale ulikheter knyttet til kjønn, kaste og klasse.

 

Publisert 21. mai 2014 13:21 - Sist endret 20. feb. 2018 13:35