Educating the Chinese Individual. Life in a Rural Boarding School

Mette Halskov Hansen har skrevet en bok om dagens utdanning i Kina, som nylig kom ut på University of Washington Press.

I det 21. århundret har sosialistiske utdanningstradisjoner måttet vike til fordel for praksiser som i økende grad vektlegger individet. Boka undersøker denne trenden med utgangspunkt i feltarbeid ved en videregående skole på landsbygda  i Zhejiang, der elever, lærere og offentlig ansatte i forskjellig alder, kjønn og sosial bakgrunn danner et  slags minityrutgave av det kinesiske samfunnet.

Mette Halskov Hansen tegner et sammensatt bilde av det "ny-sosialistiske" utdanningssystemet og viser hvordan individualisering av elevene både utfordrer og styrker statens kontroll av samfunnet.

Les mer om forfatteren

Publisert 4. mai 2015 09:16 - Sist endret 29. jan. 2019 15:50