English version of this page

Forskning

Kvinne drikker kaffe.
Foto: Colourbox.

Vi vil forstå hvordan islam og samfunnene i Midtøsten utvikler seg i vår tid. Vi forsker på den politiske og ideologiske utviklingen, islam og andre religioner i midtøsten, og språkene og litteraturen i regionen.

Sentrale spørsmål i forskningen

  • Hvordan endrer forståelsen av islams budskap seg over tid?

  • Hvilken politisk og samfunnsmessig rolle spiller religiøse bevegelser i Midtøsten?

  • Hvordan påvirker oljeinntektene i Gulfen politiske prosesser?

  • Hvordan har litteraturen i regionen respondert på møtet med moderniteten og vestlig kulturell påvirkning?

  • Hvordan utvikler språkene seg i spennet mellom folkelig tale og standardspråk?

Denne forskningen får dybde gjennom studier av arven fra tidlig islamsk tid.

Våre forskere

Se oversikt over alle forskere tilknyttet Senter for islam- og midtøstenstudier.

Forskningsprosjekter

Epidemiers livstider i Europa og Midtøsten

Dette prosjektet setter seg fore å analysere og forstå epidemiers forskjellige tidsrytmer, og hvordan forskjellige endringstakter spiller inn når innsats skal koordineres over landegrenser.

Journalistikkens rolle i kamper for demokratiet: Media og polarisering i Midtøsten

Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

Kombinasjonen av politiske omveltninger og endringer i mediebransjen på grunn av ny teknologi har satt det sosiale og politiske samholdet i den arabiske verden på prøve. Prosjektet undersøker hvordan yrkesjournalister i Tunisia og Libanon forsterker eller letter de interne spenningene gjennom sin fortolkning av forvirrende og omstridte begivenheter. 

Hvordan føles det å leve i den arabiske verden fem år etter den ‘Arabiske våren’

Mye har blitt skrevet om demokrati (eller mangel på det), politisk islam og vold i Midtøsten etter den ”Arabiske våren”. Men hvordan slår disse aspektene ut i den post-revolusjonære arabiske hverdagen?

GreenMENA: Klimaendring og energiomlegging i Midtøsten

GreenMENA studerer de menneskelige og sosiale faktorene i energiomlegging i Midtøsten. Hvilke faktorer former vanlige folks syn på og eventuelle støtte til et grønt skifte i regionen?

The Jihadi Document Repository

Forskningsarkivets mål er å sørge for kontrollert tilgang til kildemateriale som et svar til den økende forskningsinteressen for jihadisme og militant islamisme. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Opprørsstyrker i Midtøsten

Prosjektet har som mål å undersøke sosiopolitisk organisering i opprørskontrollerte områder i Midtøsten.

Muslimer i bevegelse og usynlig islam (MMII)

Prosjektet studerer hvordan islam formes og utvikles i Europa med vekt på de muslimske stemmene som får mindre oppmerksomhet i offentligheten og forskningen.

Taliban-arkivet

En håndskrevet Taliban-tekst. Taliban-arkivet har omdannet en stor privatsamling med Taliban-dokumenter til en anvendelig database for forskere som spesialiserer seg på Afghanistan, Taliban, og asiatisk historie. Arkivet er det eneste som inneholder Talibans kulturelle, sosiale og juridiske produksjon i årene 1979-2011.