Konferanser

Five Years After the Arab Spring: Political and Ideological Trends

10 June, 2016

Photo: Erik Skare

Denne sommeren vil forskningsprosjektet The New Middle East: Emerging Political and Ideological Trends (NewME) avrundes. I den forbindelse inviterer vi deg til NewMEs avsluttende konferanse den 10 juni 2016. NewME forsker på omveltningene i Midtøsten siden begynnelsen av den arabiske våren. Gamle patriarkalske strukturer  går i oppløsning, befolkningen blir yngre og demokratiunderskuddet er akutt. Hvilken betydning har dette for ideologisk tenkning og politisk utvikling i regionen? Dette er hovedspørsmålet som underbygger forskingsprosjektet. Prosjektet omfatter forskere fra både PRIO og UiO, samt et nettverk av internasjonale anerkjente Midtøstenforskere. Prosjektet og konferansen er finansiert av Utenriksdepartementet (UD).