Museologisk lunsj: Filmens Göteborg under 1900-talet – rörliga bilder av en stad i förändring

Seminar med Mats Jönsson, professor i filmvitenskap ved Gøteborgs universitet. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Götaplatsen, stillbild från filmen Den gyllene porten (1957), regi Håkan Cronsioe; filmen finns i Region- och Stadsarkivet Göteborg.

Mats Jönsson, projektledare och professor i filmvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet (GU), presenterar ett forskningsprojekt som äger rum i gränslandet mellan arkiv, museer och universitet samt mellan offentliga institutioner och stadsmiljöer. Flera av de involverade projektdeltagarna från Göteborgs museer, arkiv och universitet deltar vid dagens Museologisk lunsj.

Film utgör ett viktigt empiriskt källmaterial till 1900-talets komplexa och omvälvande historia, i synnerhet när det gäller den urbana kulturens framväxt och förändring. Det samlade svenska filmbeståndet om Göteborg uppgår till flera hundra unika filmer och filmsekvenser. Projektets undersökningsmaterial består huvudsakligen av skolfilm, reklamfilm, industrifilm, journalfilm och amatörfilm samt i några fall av spelfilm.              

Ambitionen med forskningsprojektet, som pågår 2017–2019, är att erbjuda en djupare och bredare förståelse av Göteborgs moderna utveckling via tematiskt avgränsade utställningar, iscensättningar och texter om stadens filmer och filmkultur. Under forskningsprojektet undersöks filmmediet och utställningsmediet samt även stadsmiljöer i en sorts intermedial kunskapsprocess. Filmen utgör såväl källmaterial som ett av flera medier i arkivens och museernas utställningar och iscensättningar samt i den större gemensamma utställningen i samband med Göteborg Film Festival 2019. Projektet är även en del av arbetet med den digitala samverkansplattformen och fakultetsövergripande resursen Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS400).

 Utställningar samt iscensättningar och projiceringar i stadsrummet om filmens Göteborg under 1900-talet produceras i ett nära samarbete mellan Centrum för digital humaniora (GU), Centrum för kritiska kulturarvsstudier (GU), Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet, Emigranternas hus, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Institutionen för kulturvetenskaper (GU), Landsarkivet och Medicinhistoriska museet.

Den Gyllene porten

Läs mer om filmen samt om lokal filmhistoria i filmvetaren Erik Florin Perssons artikel ”Den lokala filmhistorien: Staden, minnet och filmarkivet”, Ord&Bild, nr 3–4, 2016, temanummer om kulturarv. Länk till filmen i digital form finns sist i artikeln.

Publisert 25. sep. 2017 14:49 - Sist endret 22. nov. 2017 12:56