Museologisk lunsj: Musealt islam

Universitetslektor Magnus Berg fra Göteborgs universitet vil presentere bokprosjektet Musealt islam. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Boka bygger på et samarbeid mellom etnologen Berg og idéhistorikeren Klas Grinell. Fra et besøkerperspektiv diskuterer de relevante museer i Tyskland og Storbritannia hvor islam og/eller "den islamske verden" er utstilt på en eller annen måte. Mange av disse museene viser "islamsk kunst" som er en museal/kunsthistorisk kategori som ble til under kolonialismens dager.

På denne bakgrunn spiller et perspektiv som ikke bare er representasjonskritisk, men også postkolonialt og orientalisme-kritisk en viktig rolle I boka. Det er også viktig når forfatteren beskriver andre utstillinger i museer som fokuserer på religion, etnografiske/kulturhistoriske museer, utstillinger som skal skape forståelse for islamsk tro og muligvis også flere muslimer (som den i Central Mosque i London).

Om Magnus Berg

Magnus Berg er fil.dr. og dosent i etnologi og universitetslektor i museologi ved Institusjonen for globale studier ved Göteborgs universitet. Forskningsinteressene hans omfatter spørsmål omkring globalisering og kulturarv, museer og representasjon. Tidligere har han forsket på etnisitet, nasjonalitet, orientalisme, politikk, film og turisme

Publisert 22. sep. 2017 10:12 - Sist endret 21. feb. 2020 11:04