Bruken av 3D-printing i museumsformidling

Lise Skytte Jakobsen er lektor i kunsthistorie og museologi ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hun skal snakke om:

Hvordan bruger museer ny teknologi, og hvilke muligheder og udfordringer er særligt relevante i det museologiske felt? Dette oplæg fokuserer på, hvordan museer aktuelt bruger 3D-printning i deres fysiske og digitale formidling.

Åpent for alle.

MVRDV model collection in the depot of Het Nieuwe Instituut. Photo Petra van der Ree.

3D-printning har været udråbt til at være en såkaldt ’disruptive technology’, altså en maskine der på afgørende vis vil ændre den måde, vi gør tingene på. Men det er også en lidt besværlig teknologi, der ind imellem måske har svært ved at leve op til sit ry.

Med 3D-print kan man blandt andet re-materialisere museumsgenstande og invitere til berøring, brug og re-modellering af arkæologiske fund, kunstværker og naturarv. Teknologien giver nye og interessante perspektiver på begrebet ’digital levendegørelse’, fordi 3D-printning kan siges at befinde sig i skæringspunktet mellem det digitale og det analoge.

Oplægget bygger dels på Lise Skytte Jakobsens postdoc-projekt omkring kunstnerisk brug af 3D-print, dels et casestudie omkring en 3D-workshop på et dansk kunstmuseum samt en igangværende undersøgelse af ”3D-teknologi i aktuel museumsformidling”, der er tilknyttet det danske forsknings- og udviklingsprogram Vores Museum om innovativ og digital museumsformidling (voresmuseum.dk).

Lise Skytte Jakobsen er lektor i kunsthistorie og museologi ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Danmark. kunlsj@cc.au.dk

Hun er tilknyttet Center for Museologi og Museologisk Forskningsprogram ved Aarhus Universitet:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/museologisk-forskningsprogram/

Lise har skrevet ph.d. om skulpturanalyse i et medieteoretisk perspektiv og siden forsket i kunstnerisk brug af ny teknologi med fokus på 3D-printning. Fra denne interesse i hvordan skulpturer, objekter, materialitet og 3D digital teknologi bliver brugt og analyseret har hun udviklet sin museologiske forskning om betydningen af samlingsorganiseringer og objekter og senest om brugen af digital 3D-teknologi i museers formidlingspraksisser. Hun var fra 2004-6 museumskonsulent i Kulturarvsstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) og har arbejdet på Bornholms Kunstmuseum, Aarhus Kunstmuseum (ARoS) og Museum Jorn med udstillingstilrettelæggelse og digital registrering.

 

 

Publisert 20. aug. 2018 14:09 - Sist endret 20. aug. 2018 14:12