En skulpturhistorie i gips. Samlingsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet 2020.

Foredrag ved Mai Britt Guleng, kurator ved Nasjonalmuseet i Oslo. Åpent for alle - ingen påmelding.

Avstøpning etter Artemis fra Versailles, ca. 1881 (inventarnummer NG.S.00343). Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet.

Om foredraget

"I 2004 ble gipsene i Nasjonalgalleriet pakket ned i salen som i dag fungerer som auditorium. Avstøpningene er i hovedsak innsamlet av Skulpturmuseet i perioden 1881 – 1923.

I den nye samlingsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen skal ca 80 gipser monteres i en stor sal.

Det å lage gipsavstøpninger var del av en kunstnerisk praksis fra antikken av. Avstøpningene tjente også en betydelig rolle i kunstnerutdannelsen fra renessansen og fremover. Da skulpturmuseet ble etablert i Kristiania i 1881 var videreføring av disse tradisjonene del av samlingens begrunnelse. Samtidig skulle den ha en viktig folkeopplysende rolle, på flere nivåer.

 Utover på 1900-tallet med modernismens syn på originalens privilegerte status og nedgradering av kopien, ble flere gipssamlinger i utenlandske museer destruert eller nedpakket. Dette fikk stor betydning også for Nasjonalmuseets samling av gipsavstøpninger. Ikke mange år har gått siden samlingen i 2004 ble pakket ned. Hva har skjedd med gipsenes status når de nå skal monteres opp igjen? Hvilke museale og kunstideologiske motivasjonsfaktorer spiller inn?

I innlegget vil jeg gi et kort riss av de ulike beveggrunnene for etableringen av samlingen og for dets nedprioritering. Til slutt vil jeg gi et riss av de konkrete planene for salen og for begrunnelsen for at museet anser samlingen som viktig for vårt publikum."

Biografi

Mai Britt Guleng (f. 1961). Kurator ved Nasjonalmuseet i Oslo. Mag. art. i kunsthistorie. Hennes forskning er primært rettet mot Edvard Munch, kunsthistoriografi og norsk maleri og skulptur fra det 19. århundre. 2006–2011 var hun førstekonservator ved Munch-museet. Der ledet hun prosjektet «Edvard Munchs tekster», som danner grunnlaget for det digitale arkivet www.eMunch.no.

Hun har vært kurator og redaktør for «eMunch.no – tekst og bilde» (2011), «Munch blir Munch. Kunstneriske strategier 1880–1892» (2008), «Egon Schiele» (2007). Hun har også utgitt artikler om Munch. I tillegg har hun publisert flere historiografiske arbeider. I 2013 var hun medkurator og medredaktør for «Edvard Munch. 1863–1944».

Publisert 12. apr. 2018 14:35 - Sist endret 12. apr. 2018 14:35