Fortidens nærvær: Kropp, materialitet, rom og historiebevissthet

Anne Brædder undersøker hvordan fortiden gjøres nærværende for aktører som deltar i 2. verdenskrigs-reenactment og i levendegjørelse på friluftsmuseer.

Reenactere imiterer amerikanske soldater under 2. verdenskrig

Danske reenactere imiterer amerikanske soldater under 2. verdenskrig ved et reenactment-arrangement på Museumscenter Hanstholm i 2014.

Mens levendegjørelse er en velkjent formidlingsform på friluftsmuseer, er det en nyere tendens i Danmark til at kulturhistoriske museer setter opp 2. verdenskrigs-reenactment arrangementer. Begge aktiviteter handler om levende formidling på museumsinstitusjoner. Forskning om levende formidling har vært mest opptatt av hvordan levendegjørelse virker som formidlingsform på kulturinstitusjoner, men i sin forelesning vil Anne Brædder i stedet undersøke reenacteres opplevelser og erfaringer med å simulere fortiden når de er med på levende formidling.

Ved å fokusere på hvilken betydning 2. verdenskrigs-reenactere og levendegjørere på friluftsmuseer tillegger kropp, materialitet og rom i deres simulasjoner av fortiden, vil forelesningen handle om, hvordan fortiden gjøres nærværende i aktørenes praksiser, og hvordan de kroppslige imitasjoner av fortiden får dem til å reflektere over fortiden. Det er et uttrykk for at menneskers historiebevissthet også har en betydelig kroppslig dimensjon, idet kroppen er et medium til fortiden – ikke bare til å formidle fortiden med i reenactment og levendegjørelse, men også til å trenge inn i fortiden med.

Kort bio:

Anne Brædder er vitenskapelig assistent på Roskilde Universitet. Hun har en ph.d. i historie fra Aarhus Universitet (2017).

Forskningsfeltet hennes er erindring og historiebruk og moderne kulturhistorie. Hennes ph.d.-avhandling handlet om reenactment av 2. verdenskrig og levendegjørelse på friluftsmuseer, men hun har også forsket på erindringen av 1970-årenes nye kvinnebevegelse og på arbeiderkvinners kjønnsforestillinger i etterkrigstiden.

Hun har tidligere jobbet på ulike kulturhistoriske museer, der hennes arbeidsområder var kvinnehistorie, arbeiderhistorie, industrihistorie og kulturmiljøer.

Publisert 29. apr. 2019 13:31 - Sist endret 29. apr. 2019 13:42