English version of this page

Forskning

Naturhistorisk museum i Wien
Naturhistorisk museum i Wien. Foto: Colourbox.

Vi er interessert i den historiske utviklingen av museumsinstitusjonen og de fagområdene som har vært knyttet til denne. Denne utviklingen henger tett sammen med endringer i vern av natur og kultur. Vi ser også på hvordan publikum opplever museene i dag.

Hva forsker vi på

Vi forsker på hvordan museale praksiser har bidratt til å forme samfunnets forståelser av fortid og framtid og rent konkret landskapene omkring oss.

Vi er også opptatt av hvordan museumsinstitusjoner i dag endres og skaper nye forståelser av fortida, nasjonal og regional identitet, kunst og estetikk, oss og de andre.

Vår kompetanse

  • museumshistorie

  • objektbiografier

  • identitet og institusjonsbygging

  • utstillingsanalyse

  • disiplinutvikling og museumsdannelser

  • kulturarvsprosesser

Våre forskere

Oversikt over alle forskere tilknyttet senteret.