English version of this page

Kinesisk-norsk senter for studier av samfunn og miljø (SINORSE)

En by ved bredden av en stor elv.
Foto: Annica Thomsson.

SINORSE koordinerer og initierer forskning og undervisning om samfunn og miljø som involverer forskere, undervisere og studenter fra UiO, Zhejiang University (ZJU) og Max Planck Institute for the History of Science i Berlin.

Om senteret

Kinesisk-norsk senter for studier av samfunn og miljø (SINORSE) legger til rette for utveksling av studenter mellom Zhejiang Universitet og UiO på master- og ph.d.-nivå.

Forskning og undervisning tilknyttet SINORSE har base i humaniora og samfunnsfag, men SINORSE ønsker også å bygge nye forskningsprosjekter og undervisningsaktiviteter i samarbeid med andre disipliner innen, for eksempel, naturvitenskapene.

Samarbeid med Sinorse

Forskere fra UiO eller ZJU som er interesserte i å utforske mulighetene for samarbeide på tvers av institusjonene, er velkomne til å kontakte de daglige lederne av SINORSE:

Samarbeidspartnere

Logo - Zhejiang University

School of Public Affairs, Zhejiang University (ZJU).

Logo- Max Planck Institute for the History of Science

Lise Meitner Research Group "China in the Global System of Science" at Max Planck Institute for the History of Science.

Kontakt