English version of this page

Vi forsker på: Buddhisme

Buddhismen er i dag en av de store verdensreligionene. 

Etter at buddhismen ble grunnlagt i India for 2500 år siden, spredde den seg gjennom erobringer, pilegrims- og handelsruter og misjon til store deler av Asia. Buddhismen har også mange tilhengere i Vesten, særlig gjelder dette den tibetansk buddhismen og zen-buddhismen. I år 2000 fantes det anslagsvis 362 millioner buddhister i verden.

Buddhismen deles gjerne i to hovedretninger: theravada-buddhismen som vi i dag finner i Sør- og Sørøst-Asia, og mahayana-buddhismen som er spredd over store områder i Sentral, Nord- og Øst-Asia. Et særtrekk ved buddhismens spredning er at den på ulike måter har integrert, eller sameksisterer med, lokale religiøse tradisjoner. På denne måten har, og blir, nye religiøse former dannet. Tibetansk buddhisme er et resultat av møtet mellom indisk buddhisme og lokal religion. Slike religiøse endringsprosesser pågår i alle buddhistiske samfunn også i dag.

Det akademiske studiet av buddhismen har lange tradisjoner ved Universitetet i Oslo, og en rekke forskere ved Institutt for kulturstudier studerer i dag buddhismen i historisk perspektiv basert på religionens store tekstsamlinger og/eller ulike sider ved buddhistisk praksis i vår samtid basert på feltstudier.
 

Forskningsprosjekter


Relevante lenker

 

 

Publisert 17. nov. 2010 15:13 - Sist endret 28. mars 2019 01:44