Vi forsker på: Eventyr og sagn

I folkediktningen er sagn og eventyr de viktigste prosagenrene, og av disse er sagnet mest utbredt. Et sagn er en kort, muntlig overført fortelling. Fortellingen er knyttet til navngitte personer og er gjerne knyttet til et sted. På denne måten underbygges fortellingens troverdighet.

I motsetning til eventyrene og balladene har mange sagn levd som levende muntlig tradisjon helt fram til vår tid. Det har også kommet nye sagn til. Moderne vandresagn (urban legends) er en betegnelse som brukes på sagn der moderne hendelser og fenomener blir behandlet. Dette er sagn som, i tillegg til muntlig overlevering, vel så mye traderes (endre begrepet) gjennom moderne medier som aviser og internett.

Eventyret er en prosafortelling med fiktivt innhold som har levd i muntlig tradisjon. En eventyrfortelling kan ofte ta utgangspunkt i det virkelige livet, men sprenger i løpet av fortellingen alle virkelighetens rammer. Eventyret er som oftest ikke sted- og tidfestet slik sagnet er. Personene i eventyret er gjerne standardiserte typer, ofte med beskrivende personnavn, for eksempel Askeladden. Eventyret gir ikke krav på troverdighet slik som sagnet men speiler likevel fortellermiljøets forestillingsverden.

 

Se også

Norsk Folkeminnesamling - søk i sagn og eventyr fra hele landet
 

Publisert 21. okt. 2010 09:50 - Sist endret 22. nov. 2017 12:51