Vi forsker på: Folkemedisin

Folkemedisin er et kulturhistorisk forskningsfelt som blant annet omfatter studier av behandlingsmetoder og behandlere,  samt forestillinger og mentaliteter knyttet til sykdom, sykdomsårsaker og behandling. Folkemedisin har tradisjonelt betegnet legekunsten som kan knyttes til folkelige metoder og som ikke har vært en del av den vitenskapelige skolemedisinen. Dette skillet er imidlertid først og fremst en akademisk konstruksjon og forteller mindre om den medisinske hverdagen slik vi kan studere den i historisk kontekst.

I Norge har vi en rekke skriftlige kilder som på ulike måter beskriver hvordan mennesker behandlet sykdom i tidligere tider. Reisebeskrivelser, medicinalrapporter, forordninger og lover samt svartebøker er alle eksempler på viktige kilder til sykdom, behandling og behandlere i tiden etter reformasjonen. I svartebøkene, for eksempel, kan vi studere hvordan sykdom og behandling i Norge på 1600- og 1700-tallet var nært knyttet opp til religiøs tro, forestillinger om overnaturlige makter, magi og trolldom samt bruken av en rekke ulike urter.

Se også

Om Svartebøker i Norsk Folkeminnesamling
 

Publisert 21. okt. 2010 09:50 - Sist endret 19. des. 2017 10:12