Vi forsker på: Fundamentalisme

Ordet ”fundamentalisme” brukes primært om strømninger i amerikansk kristendom fra begynnelsen av 1900-tallet. Fundamentalistene ville forsvare grunnleggende kristne doktriner og verdier mot de sekularisering og modernitet. I utvidet forstand er fundamentalisme lignende religiøse reaksjoner i andre religioner.

I islam, jødedom, hinduisme og buddhisme har man i moderne tid bevegelser som vil forsvare tradisjonell religion mot sider ved moderniteten. Felles for disse bevegelsene er at lekfolk har en ny og sentral posisjon, mens de tradisjonelle religiøse elitene, eller presteskapene, gjerne er marginalisert av historiske prosesser, som for eksempel imperialisme og revolusjoner innen utdanning og trykkekunst.

Publisert 12. nov. 2010 08:31 - Sist endret 22. nov. 2017 13:10