Vi forsker på: Hindi

Hindi tilhører den indoariske grenen av de indoeuropeiske språkene og er morsmål for nesten en halv milliard mennesker og andrespråk for ytterligere 300 millioner. Det er det offisielle språket i India (i tillegg til engelsk). Hindi nedstammer fra sanskrit, og det er nært beslektet med urdu.

Det svært store dialektforskjeller, og de to hoveddialektgruppene, vesthindi og østhindi , omfatter en rekke dialekter som er ikke umiddelbart innbyrdes forståelige. Standardformen som kalles Modern Standard Hindi (MSH), bygger på den lokale vesthindi-dialekten i området omkring Delhi. MSH er brukes i mange medier, skoler og administrasjon.

Hindi skrives med den indiske devanagariskriften, som nøyaktig gjengir alle språkets lyder, men er nokså omstendelig å skrive. Lydsystemet er karakterisert ved å ha få vokaler, men særdeles mange konsonanter, bl.a. ikke mindre enn 8 t- og d-lyder: dental t, th, d og dh og retrofleks t, th, d og dh. For å holde disse atskilt kreves det en meget presis artikulasjon av konsonantene, noe som gir språket en bestemt klang. Dette kan også høres i indisk engelsk. Formlæren er relativt enkel, men syntaksen komplisert. De mange sammensatte verbalformerne gjør hindi til et nyanserikt, uttrykksfullt og nøyaktig språk, men samtidig ikke så lett å lære for utlendinger.

Nettverk

Nordic Forum for South Asia

Publisert 12. nov. 2010 08:33 - Sist endret 19. des. 2017 10:13