Vi forsker på: Historieforståelse og minnepolitikk

Minner er viktige for at vi skal vite hvem vi er. Det gjelder for hver og en av oss, men i like stor grad for samfunn og grupper av forskjellig slag. Forskningen om minner dreier seg om livsminner og selvbiografiske fortellinger, men også om kollektive minner: Kulturarv og kulturminner, monumenter og det som kalles verdensarv. Minner skaper identitet og tilhørighet, men de kan også skape splid og uenighet.

Forvaltning av minner, enten de er materielle og har form av bygninger og monumenter, eller immaterielle som symboler og fortellinger, har viktige politiske og samfunnsmessige sider. Det er viktig å se nærmere på hvordan kulturarven blir til og hvem som bestemmer hvilke felles minner et samfunn skal ha. Hva skjer når ulike grupper møtes og gjør krav på plass for sine minner? Spørsmålet om hvilke minner som skal regnes som verdifulle og viktige for fellesskapet når den kollektive erindringen skal formes og monumentene settes opp, vil alltid være aktuelt. Noen minner velges bort og blir usynlige.

Den kulturhistoriske forskningen om minner og minnepolitikk forsøker å svare på disse spørsmålene gjennom kritisk refleksjon over de prosessene som settes i gang når minnene formes kulturelt. I sentrum for interessen står spenningene mellom det individuelle og det kollektive: Hvordan individuelle opplevelser bidrar til utformingen av en felles kulturarv, og hvordan samfunnets minner kan bidra til å forme den enkeltes erindring om sine egne opplevelser.
 

Forskergruppe

 

Publisert 4. nov. 2010 11:31 - Sist endret 19. des. 2017 10:14