Vi forsker på: India

India er eit demokratisk samfunn og ein av motorane i den nye verdsøkonomien. Demokratiets evne til å takle utfordringar som befolkningstilveksten, sosial uro, utjamning, og miljøproblematikken og ressursforbruket samstundes som økonomien skal ekspandere og veksten sikrast er avgjerande ikkje berre for denne drygt milliarden menneske, men for verda elles.

India er likevel også ein gammal sivilisasjon i konstant historisk møte med framande og globaliserte kulturuttrykk. Indisk religiøsitet og tempelkultur, litteraturen på hindi, bengali, tamilsk og andre språk, eposa og dikta, Bollywood og den postkoloniale populærkulturen er alle uttrykk for eit dynamisk samfunn.
 

Forskningsprosjekter

Nettverk

Nordic Forum for South Asia

Bloggen

Se India-bloggen

Publisert 21. okt. 2010 10:03 - Sist endret 19. des. 2017 10:15