Vi forsker på: Islam

Islam, som er den yngste av verdensreligionene, er uløselig knyttet til profeten Muhammeds lære. Siden den spede begynnelsen på den arabiske halvøy tidlig på 600-tallet, har religionen spredt seg til store deler av verden. Den har også delt seg i flere ulike retninger, der sunni og sjia i dag er de toneangivende. Mystisismen står også sterkt i Islam. Sekkebetegnelsen sufisme brukes for å beskrive de mange grupperingene og brorskapene som i større grad vektlegger de indre spirituelle aspektene ved religionsutøvelsen.

Islam er en monoteistisk religion og stammer, i likhet med kristendommen og jødedommen, fra den gamle semittiske tradisjonen tilskrevet profeten Abraham. I dag er islam den nest største religionen i verden etter kristendommen med mellom 1,3 og 1,7 milliarder tilhengere, det vil si omlag en fjerdedel av verdens befolkning. I Norge er ca. 2 % av befolkningen muslimer.

Se også

Senter for islam- og midtøstenstudier

Publisert 3. nov. 2010 13:53 - Sist endret 19. des. 2017 10:21