Vi forsker på: Kulturarv

Bunaden er norsk kulturarv, sier vi gjerne. Brunosten er også kulturarv, den er til og med stemplet med logoen til stiftelsen «Norsk kulturarv». Kultrarvbegrepet er blitt stadig vanligere de siste ti årene. Men hva innebærer det at noe blir beskrevet som kulturarv, og hva gjør det med det objektet eller fenomenet som får status som kulturarv? Hvis det finnes kulturarv, så må det også finnes noen kulturarvinger, noen som eier kulturen. Hvem er disse kulturarvingene?

Kulturhistorikere undersøker kulturarv som fenomen, diskurs og begrep. Vi undersøker de prosesser som gjør objekter og fenomener til kulturarv, og hvilke diskurser om kulturarv, bevaring og tradisjon disse objektene og fenomenene da innskrives i. Videre undersøker vi kulturarvens kulturhistorie – hvordan de fenomener som i dag blir beskrevet som kulturarv, ble vurdert og beskrevet tidligere.

Publisert 11. okt. 2011 11:40 - Sist endret 19. des. 2017 10:15