Vi forsker på: Kulturhistorie

Faget kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Kulturhistorien er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske dimensjonen handler om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel spåk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger. Tradisjon, endring, innovasjon og spredning er eksempler på kulturelle og historiske prosesser som faget er opptatt av å studere.

Sentrale begrepspar er folk og elite, kunnskap og praksis, muntlighet og skriftlighet, natur og kultur. Kulturhistorie er pluralistisk når det gjelder kildetyper som kan belyse menneskers holdninger og handlinger. Både feltarbeid og arkivstudier står sentralt.

Forskningsprosjekter

Publisert 21. okt. 2010 10:22 - Sist endret 19. des. 2017 10:16