Vi forsker på: Kulturmøter

Kulturmøter har eksistert i alle tider og steder. De innebærer ulike former for kontakter og interaksjon enten disse er fredelige eller voldelige mellom folk fra ulike bakgrunn. Kulturmøter viser til både sosiale relasjoner, sted og ting. De krever gjensidig tilpasning og læring, sjelden uten konflikter. Kulturmøter medfører bevegelse og forandring enten det er som følge av turisme, migrasjon, kolonialisme eller krig. Kulturmøter utfordrer forestillinger om kulturelle homogenitet, uforanderlige tradisjoner og tyder på endring og innovasjon.

Forskningen på kulturmøter undersøker spørsmål om kulturell oversettelser, kontinuitet og endring, betydningen av grenser, autentisitet, hybriditet og transkulturelle prosesser. Den tar opp spørsmål knyttet til identitet, utveksling av kunnskap, etableringen av ulike sosiale nettverk, grensenes fleksibilitet enten det gjelder religion, kultur eller etnisitet. Studiene gir innsikt på de stedetene eller kontaktsonene hvor kulturmøter skjer og hvor materielle og abstrakte ytringsformer kombineres.

 

 

Publisert 17. nov. 2010 15:14 - Sist endret 22. nov. 2017 12:56