Vi forsker på: Midtøsten

Midtøsten er arnested for flere av verdens eldste sivilisasjoner, og har gitt opphavet til tre store religioner: jødedommen, kristendommen og islam. Området rommer flere kulturkretser, med arabisk, persisk og tyrkisk som de største språkene, hver med en rik litteraturtradisjon. Regionen ligger i krysningspunktet mellom Asia, Afrika og Europa. Dette har gjennom historien bidratt til en rik og variert kultur og samtidig gitt området stor strategisk betydning i verdenspolitikken.

Området er i dag fylt av kontraster innen politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske felt. Konflikter med utspring i området vies stor internasjonal oppmerksomhet.

Forskningsprosjekter

Se også

Senter for islam- og midtøstenstudier

Publisert 12. nov. 2010 12:58 - Sist endret 19. des. 2017 10:16