Miljøhumaniora

Miljøhumaniora er et nytt og voksende fagfelt som bringer humanistisk forskning inn i studiet av miljø og klima. Det er menneskelige handlinger som har skapt dagens store miljø- og klimautfordringer, og menneskelig kreativitet og innsats må til dersom vi skal motvirke de negative konsekvensene og finne nye måter å leve og tilpasse oss på.

De humanistiske vitenskapene, i samarbeid med naturvitenskapelige forskere på klima- og miljøfeltet, kan bidra til å finne bedre svar og løsninger på disse utfordringene. Humanister og naturvitere stiller sammen spørsmål som:

  • Hvordan har mennesker til forskjellige tider og i ulike deler av verden forstått og tilpasset seg endringer i våre fysiske omgivelser, for eksempel klima, artsmangfold eller geologiske forhold.
  • Hvilken rolle spiller religion, filosofi og etikk for å skape nye visjoner om forholdet mellom menneske og natur?
  • Hvordan utformes og implementeres klimapolitikk i henholdsvis autoritære og demokratiske stater?
  • Hvordan uttrykkes frykt og håp for klodens fremtid gjennom kunst og litteratur?

På Det humanistiske fakultet forsker vi blant annet på Norges oljehistorie, betydningen av kunst og design for mennesker og miljø, klimadiskurs i forskjellige deler av verden, medier og miljø, klimaforståelse i Midtøsten og Kina, og, mer generelt, mennesket som geologisk aktør.

Forskningsprosjekter:

Publisert 5. mai 2017 09:47 - Sist endret 29. nov. 2017 11:51