Vi forsker på: Museer og museologi

Museer er moderne institusjoner som samler, bevarer, forsker på og formidler kunnskap om kunst, kultur og natur. Samleraktivitet kan vi følge langt  tilbake i tid, men de moderne offentlige museene oppsto på andre halvdel av 1700-tallet. De fleste museer er i dag historiske, det vil si at de bevarer og formidler kunnskap om fortida. Men museer har fra begynnelsen av også vært forskningsinstitusjoner som frambringer ny kunnskap om naturforhold og folks levemåter i samtiden. Slik har de vært avgjørende for utviklingen av fagdisipliner som antropologi, botanikk, geologi og zoologi i tillegg til historiske disipliner som arkeologi, etnologi og kunsthistorie.

Museologi studerer museer historisk og i samtiden. Fra rundt 1900 ble det forsket på hvordan best organisere og formidle objekter og kunnskap i museer. Etter hvert har museologien i større grad studert forholdet mellom museer og samfunnet og stilt spørsmål ved hvorfor vi har museer, hvordan museene er maktinstitusjoner og hvordan de frambringer kunnskap og gir rom for opplevelser. Museologi studerer også hvordan kultur- og naturvern gjør stadig flere områder museumaktige, hvordan områder vernes og musealiseres. Museologi er i dag et tverrfaglig fagfelt som henter teorier, metoder og problemstillinger fra fag som kunsthistorie, vitenskapshistorie, medievitenskap, sosiologi, antropologi, arkeologi og kulturhistorie.

Forskningsprosjekt

Se også

Senter for museumsstudier
 

Publisert 18. nov. 2010 15:03 - Sist endret 19. des. 2017 10:21