Vi forsker på: Religionshistorie

Religionshistorie betegner det vitenskapelige studiet av religion som universelt fenomen i menneskehetens historie. Religionshistorisk vitenskap oppstod først på 1700-tallet, og ble utviklet til et selvstendig akademisk fag, atskilt fra teologi, i annen halvdel av 1800-tallet. Fra da av skjedde en dramatisk utvidelse av kjennskapen til de store verdensreligioners historie og lære, hovedsakelig gjennom filologisk arbeid med disse religionenes tekster.

Religionshistorie ser på religion som et historisk og kulturelt fenomen. Formålet med religionshistorisk forskning er å bidra til forståelsen av og kunnskap om hva religion betyr på individ- og samfunnsnivå.

Det foregår for tiden store og til dels dramatiske endringer på den religiøse arena, som fundamentalisme og nyreligiøsitet. Endringsprosesser og forholdet mellom religion, kultur og samfunnsutvikling er fokus for religionsforskningen ved IKOS.

Forskningsprosjekter

 

Publisert 12. nov. 2010 15:32 - Sist endret 22. nov. 2017 12:45