Vi forsker på: Ritualer

Et ritual er en bestemt handling som gjøres på et spesielt sted eller til et spesielt tidspunkt, gjerne begge deler. De som utfører ritualer bruker ofte spesielle klær eller spiser en bestemt matrett. Ritualer finnes i alle kulturer og religioner.

Vi skiller mellom religiøse og ikke-religiøse ritualer. Historisk ble ordet brukt om måten man tok kontakt med høyere makter på, og tradisjonelt sett har det blitt forbundet med det sakrale eller magiske. Ritualer er igjen del av en seremoni med symbolsk verdi. Verdslige ritualer beskriver fenomener i komplekse samfunn som ikke har religiøse eller magiske konnotasjoner. Både i religøse og verdslige ritualer følger de rituelle handlingene på hverandre i en bestemt rekkefølge, de er sosiale hendelser, og de er gjentagbare. Man kan på mange måter snakke om et rituelt språk og en rituell atferd.

Ritualer kan deles inn i ulike kategorier etter når ritualet utføres, hvor og av hvem handlingene utføres og hvilke symboler som tas i bruk. Grovt sett kan de deles inn i to kategorier: kalendariske ritualer knyttet til årshøytidene og overgangsritualer knyttet til livshøytidene.

 

Publisert 18. nov. 2010 12:48 - Sist endret 22. nov. 2017 12:38