Vi forsker på: Språkmøter

Språkmøter er kontakt mellom ulike språk som får innvirkning på ord og uttrykk i ett eller flere av disse. En slik kontakt kan hatt flere årsaker. For eksempel skjedde lingvistisk kontakt mellom semittisk og moderne europeiske språk som et resultat av flere faktorer:

  • De muslimske erobringene og deres kulturelle innvirkning på den iberiske halvøy og Sør-Italia
  • De politiske og økonomiske møtene i løpet av middelalderen i Middelhavsregionen, som resulterte i fenomenet lingua franca som omfattet romanske, slaviske og semittiske elementer
  • Aktivitetene til kolonimaktene Storbritannia, Frankrike og Italia i Midtøsten og Nord-Afrika
  • Migrasjonen av arabere fra de tidligere koloniene til europeiske land, først og fremst England og Frankrike
  • Innvirkningen av internasjonalt mediespråk på arabiske og hebraiske medier (aviser, satellitt-TV, internett)
  • Innvirkningen av internasjonale ord og uttrykk innenfor andre tekstsjangere, for eksempel diplomatisk språk.

Det er historisk bevis for mange ord og uttrykk som finnes både i semittiske og indoeuropeiske språk, for eksempel hebraisk "yayn" og gresk "oínos" som betyr vin. Det finnes også semittiske lånord i germanske språk, for eksempel tysk "Sippe" (”konføderasjon av familier”) fra hebraisk ”mishpacha" som betyr ”familie”, som skyldes at kartagenere koloniserte Nordsjø-regionen mellom det 6. og 3. århundret før vår tid.

 

Publisert 17. nov. 2010 15:36 - Sist endret 19. des. 2017 10:22