Informasjon om faglig-sosiale midler, faglige midler og reisestøtte ved IKOS

Fagutvalg og studentforeninger kan søke om faglig-sosiale midler og masterstudenter kan søke om faglige midler og reisestøtte.

Høsten 2021:

For å sikre trygg gjennomføring av arrangementer høsten 2021 er det viktig at dere setter dere grundig inn i gjeldende retningslinjer for smittevern. Se SiOs nettsider om foreningsdrift for en sjekkliste for trygg gjennomføring av arrangement. Husk å alltid føre deltakerliste. 

Hvordan søke om penger?

Programmene lyser ut midler til studenter, studentforeninger og ansatte på e-post og programmenes nettsider hvert semester.  Alle arrangementer skal gjennomføres i samråd/samarbeid med fagutvalget. Spørsmål om faglig-sosiale og faglige midler kan rettes til studiekonsulenten på ditt program.

Faglig-sosiale midler

Fagutvalgene kan søke om faglig-sosiale midler til ulike arrangementer med faglig og sosialt innhold, som for eksempel lunsj, gjesteforelesing, quiz eller lignende. Faglig-sosiale midler er ment for bachelorstudenter, men arrangementet kan inkludere masterstudenter.

Retningslinjer: Fagutvalget må først søke om faglig-sosiale midler senest tre uker før arrangementet/aktiviteten skal finne sted. Hvert fagutvalg kan søke om opptil tre innkjøp gjennom UiOs innkjøpssystem hvert semester. Ved større, felles arrangementer som flere fagutvalg samarbeider om kan det gjøre 1 ekstra innkjøp per arrangement.

Bestilling må skje gjennom UiOs bestillingssystem. Fagutvalget må senest 14 dager før arrangement/aktivitet sende bestilling på epost til henvendelser@ikos.uio.no.

Søknadsskjema for faglig-sosiale midler, og nærmere instruksjoner om arrangementer og bestillinger finner du i høyremenyen.

Kriterier for bruk av faglig-sosiale midler:
1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på studieprogrammet.
2. Arrangementer som er åpne for alle studenter på et program er prioritert framfor arrangementer som bare angår et emne.
3. Faglig-sosiale midler kan ikke brukes til kjøp av øl/vin/sprit i hverken mottaksuka, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer.

Faglige midler

Faglige midler kan brukes til faglige tiltak for masterstudentene slik som feltarbeid, ekskursjoner eller deltakelse på konferanser/seminar. Faglige midler kan brukes til studieturer og ekskursjoner der både master- og bachelorstudenter deltar, men bare om turen har et klart faglig innhold.

Det maksimale beløpet man kan få i reisestøtte er kr. 5000,-, avhengig av omfanget av reisen. I søknaden skal det fremgå hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. I tillegg skal det foreligge et (enkelt) budsjett. Søknaden skal anbefales av veileder. Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i det semesteret søknaden sendes. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet.

Planlegger du å gjøre feltarbeid i utlandet? Da må du levere egenerklæring vedrørende feltarbeid i utlandet (nettskjema) i forkant av utenlandsoppholdet. Dette gjelder uavhengig av lengden på oppholdet. IKOS betaler IKKE ut reisestøtte med mindre dette nettskjemaet er levert.

Du finner søknadsskjema i høyremenyen. Skjemaet fylles ut innen søknadsfristen 15. september /15. februar. 

Vær oppmerksom på at programmet ikke betaler ut midler på forskudd, men refunderer faktiske utgifter eller betaler faktura. Husk å legge ved boardingkort fra flyturen(e) når du leverer refusjonsskjema og kvittering i etterkant.
 

Publisert 5. okt. 2010 14:32 - Sist endret 20. sep. 2021 15:24