Carina Bjerk Tørud

Presentasjon av kandidat

Navn: Carina Bjerk Tørud
Stilling: administrativ koordinator OSEH
Foreslått av: Lene Ørbech Jensen
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg har vært ansatt ved IKOS siden 2016 og tok nylig over som administrativ koordinator for OSEH. Før det jobbet jeg som studiekonsulent for kulturhistorie, MUSKUL og EKUL og var koordinator for Erasmus+ og USA avtalene. Jeg har også jobbet en periode i forskningsadministrasjonen og med innkjøp, reisebestillinger og gjesteforskere og føler jeg har et godt perspektiv på administrasjonen som helhet. Av tidligere relevant erfaring har jeg sittet som studentrepresentant i instituttstyret ved ILOS og vært styremedlem i Kvindelige Studenters Sangforening i to perioder som konsertansvarlig og økonomiansvarlig.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

IKOS er ambisiøse, både på studie- og forskningssiden. Vi er inne i en utfordrende tid og det er viktig å være tilpasningsdyktige i alt vi gjør samt legge gode planer for gjennomføring av aktivitet. Samarbeid på tvers av faggrupper og administrasjonen gjør oss mindre sårbare og gir mulighet til å bedre utnytte ressursene som finnes på instituttet. Vi må ha et fortsatt fokus på godt planarbeid, strategiske mål, budsjett, stillingsplaner og satsningsområder både innen forskning og undervisning.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god instituttstyrerepresentant interesserer seg for instituttet som helhet og er samtidig en tydelig stemme på vegne av gruppen han/hun representerer. Representanten stiller godt forberedt til møter, deltar aktivt i diskusjoner og evner å se saker i et større perspektiv. God kommunikasjon og samarbeidsvilje både innad i styret men også med gruppen man representerer er essensielt.

Publisert 10. nov. 2020 15:31 - Sist endret 10. nov. 2020 15:31