Elzbieta Kaczorowska Nilsson

Foto: Privat

Presentasjon av kandidat

Navn: Elżbieta Kaczorowska Nilsson
Stilling: Student, master i Sør-Asia-studier
Foreslått av: seg selv, Ibrahim Ali, Mona Benmalek
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?
Jeg heter Elżbieta Nilsson og studerer Sør-Asia-studier med hindi. Jeg er interessert i det meste som går an å analysere og fortolke, men språk og mytologi ligger hjertet mitt ekstra nært.
Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Jeg er interessert i å undersøke hva studentene ønsker skal være fokus på bachelornivået og mulighetene til å bedre tilpasse undervisningen til dette. Skal det være mer fokus på forberedelser til en masterutdanning, det vil si mer fokus på form og metode, eller mer på innhold og faktakunnskap? Jeg synes også at lærerledede kollokvier er et tilbud som kan hjelpe studenter, særlig de på første året, til en bedre studieteknikk.     

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god instituttstyrerepresentant driver saker som er for det beste for alle studenter, selv om de ikke nødvendigvis samsvarer med de egne prioriteringene. Jeg håper på å kunne være deres stemme!

Publisert 10. nov. 2020 15:31 - Sist endret 11. nov. 2020 10:53