Emel Türker

Bildet kan inneholde: briller, briller, hår, ansikt, briller.

Foto: Privat

Presentasjon av kandidat

Navn: Emel Türker
Stilling: førstelektor tyrkisk
Foreslått av: seg selv
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg er førstelektor i tyrkisk.  Jeg er opprinnelig fra Ankara med BA i lingvistikk​ (med pedagogikk) derfra, og jeg har hovedfag og doktor artium i lingvistikk og post-doc. i tyrkisk fra UiO. Jeg har forsket på og undervist i tyrkisk språk, litteratur og lingvistikk i flere år ved UiO, MultiLing (SFF), Statped og OsloMet (tidl. Høyskolen i Oslo). Jeg liker å undervise, men jeg liker også å lære nye ting og gi tilbake til samfunnet. Jeg liker å vite mer om andre mennesker og kulturer og er god i å lytte. 

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Å samarbeide godt med fagmiljøene og administrasjonen for å takle utfordringene på en god og forsvarlig måte. Det å kunne bidra til en god besluttningsprossess i sakene ved å representere vitenskapelige ansattes stemme er viktig.  Jeg vil også spesielt representere lektorene, som tar for seg en stor del av undervisningen og veiledning på mange nivåer. Jeg synes det er viktig at lektorene har en røst i instituttstyret. 

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god instituttstyrerepresentant​ bør være et bindeledd mellom administrasjonen og det faglige miljøet og kunne bidra til gjensidig​ kommunikasjon på en god måte. En representant bør kunne komme med kreative løsninger fra sitt eget perspektiv for å sikre en mer nyansert og balansert representasjon av fagmiljøene på det mangfoldige instituttet vårt.  

Publisert 10. nov. 2020 15:31 - Sist endret 11. nov. 2020 10:54