Einar Wigen

Presentasjon av kandidat

Navn: Einar Wigen
Stilling: førsteamanuensis i Tyrkia-studier
Foreslått av: Helge Jordheim, Brynjar Lia, Albrecht Hofheinz, Mette Halskov Hansen
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?
Jeg er førsteamanuensis i Tyrkia-studier. Jeg er med i Lifetimes-prosjektet, og jobber for tiden med epidemier, tid og politisk legitimitet.
Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

IKOS er et flerfaglig og tverrfaglig lappeteppe. Dette gir oss store muligheter for interessant samarbeid, men det kan også være svært vanskelig å navigere fordi mulighetene er så mange og instituttet så stort. Vi bør gjøre mer for å ønske nyansatte, internasjonale og midlertidige velkommen, integrere dem i instituttet og avklare forventninger og roller. En måte å gjøre dette på er fagligsosiale arenaer som kan gi en følelse av samhold, ikke bare til forskningsprosjektet eller faggruppen de er ansatt på, men til instituttet. Gitt instituttets økonomi bør vi se nærmere på hvordan vi kan tiltrekke oss flere gode studenter, særlig til de engelskspråklige masterprogrammene. Vi bør også gjøre våre ansettelsesprosesser smidigere og raskere, og sørge for at vi utlyser stillinger på tider av året da det er flest mulig relevante og kvalifiserte søkere.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?
Det å finne en god måte å kombinere hensynet helheten, å ta med seg de erfaringene man har som ansatt og å målbære de sakene som kommer opp i samtaler med kolleger. Men det aller viktigste er å huske på at instituttet som helhet er til for hjelpe den enkelte ansatte til å forske og undervise best mulig.
Publisert 10. nov. 2020 15:38 - Sist endret 11. nov. 2020 15:09