Line Esborg

Presentasjon av kandidat

Navn: Line Esborg
Stilling: Førsteamanuensis kulturhistorie og museologi
Foreslått av: Knut Aukrust, Brita Brenna, Anne Eriksen, Dirk Johannnesen, Helge Jordheim, Ane Ohrvik, Hugo Reinert, Marzia Varutti, John Ødemark

Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg er førsteamanuensis i kulturhistorie og har lang erfaring som styrerepresentant, som valgt representant for midlertidige ansatte og senere som fast vitenskapelig ansatt.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Jeg vil være en representant for alle, og legge spesielt vekt på følgende: jobbe for bærekraftig instituttøkonomi og  bidra til transperente beslutningsprosesser.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god styrerepresentant forstår rollen sin godt, som talsperson for hele instituttet. Som har engasjement for tillitsvervet, som tar seg tid til å sette seg grundig inn i sakspapirene og som kommer godt forberedt til møtene.

Publisert 10. nov. 2020 15:48 - Sist endret 16. nov. 2020 19:25