Lene Ørbech Jensen

Presentasjon av kandidat

Navn: Lene Ørbech Jensen
Stilling: studiekonsulent kinesisk
Foreslått av: Carina Bjerk Tørud
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Mitt navn er Lene Ørbech Jensen, og jeg jobber som studiekonsulent for kinesisk. Jeg har jobbet som studiekonsulent på IKOS i ca. 4,5 år, og har vært vararepresentant for de teknisk-administrative i forhenværende styreperiode. Det vil si at jeg allerede har god kjennskap til hvordan styret fungerer, og er vant til å sette meg inn i saker som tas opp i styremøtene.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Stillingsplanen, HF og IKOS sin økonomi, kvalitet og digitalisering i undervisning (bla. som følgene av Korona).

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

Aktiv, godt forberedt, kjennskap til instituttet og menneskene som jobber der. Å kunne se saken fra flere sider, og ut fra instituttets beste.

Publisert 10. nov. 2020 15:31 - Sist endret 10. nov. 2020 15:31