Live Tronstad

Presentasjon av kandidat

Navn: Live Tronstad
Stilling: student, bachelor i midtøstenstudier med arabisk.
Foreslått av: seg selv
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg er 22 år gammel, fra Indre Østfold og bachelorstudent på tredjeåret i programmet Midtøstenstudier med arabisk. Jeg har tidligere erfaring som nestleder i i sentralstyret til Elevorganisasjonen og som styreleder i Operasjon Dagsverk.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Trygge fysiske og digitale undervisningstilbud av høy kvalitet og forutsigbarhet gjennom semesteret er temaer jeg mener er sentrale å fokusere på den kommende perioden. Jeg mener det er viktig at studentene har en tydelig stemme inn i styret i den uforutsigbare tiden vi lever i.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god instituttstyrerepresentant er dedikert til styrearbeidet, møter opp og forbereder seg godt. Som studentrepresentant mener jeg god rolleforståelse er avgjørende: Det er viktig å erkjenne at man er relativt ny i universitetsgamet, og være åpen for å lære om virksomheten, men likevel være aktiv og bruke stemmen sin for å tale studentenes sak.

Publisert 10. nov. 2020 16:10 - Sist endret 11. nov. 2020 10:45