Mona Benmalek

Bildet kan inneholde: briller, briller, ansikt, hår, briller.

Foto: Sara Benmalek/privat

Presentasjon av kandidat

Navn: Mona Benmalek
Stilling: student, master i Midtøstenstudier
Foreslått av: seg selv
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Hei! Jeg heter Mona Benmalek og går master i Midtøstenstudier, med fokus på tegnspråk og døvesamfunnet i Marokko. Jeg er glad i språk, musikk, dans og historier.

//

Hi! My name is Mona Benmalek, and I'm a master's student in Middle East studies, with a focus on Sign Language and the Deaf community in Morocco. I love languages, music, dance, and stories. 

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

For mange er det sosiale en viktig motivator under studiene. Jeg mener det er viktig å legge til rette for og oppmuntre til samspill med medstudenter under de nåværende forholdene, slik at man tar vare på den psykiske helsen til alle oss på instituttet.

//

For many, the social aspect is an important motivator during their studies. I believe it is important to facilitate and encourage interaction with fellow students under the current circumstances, in order to take care of the mental health of all of us at the institute.

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

En god instituttstyrerepresentant er tilgjengelig og lett å snakke med, og er motivert til å representere sine medstudenter i saker som er viktige for dem - og det er jeg! //

A good institute board representative is accessible and easy to talk to, and is motivated to represent her fellow students in cases important to them - which I am!

Publisert 10. nov. 2020 15:32 - Sist endret 11. nov. 2020 10:56